Een dure verplichting 1995

De essays in dit boek geven een beeld van leven en werk van dr. Loe de Jong. Niemand in Nederland heeft zozeer bijgedragen tot het levend houden van de herinnering aan oorlog en bezetting. Zijn omvangrijke geschiedschrijving Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog bereikte hoge oplagen en een brede lezerskring. Ook de door De Jong geschreven en gepresenteerde tv-serie De Bezetting droeg bij aan zijn bekendheid.

In zes essays worden De Jong en zijn geschiedwerk besproken. Ze worden begrensd door het werkzaam leven van Loe de Jong als directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) en als historicus van Het Koninkrijk.

De historici A.J. van der Leeuw, J.C.H. Blom, Connie Kristel, C. Fasseur, Jan Bank en Henri Beunders schreven de essays. De inleiding is van Madelon de Keizer. Ook een publikatielijst van loe de Jong is opgenomen, samengesteld door Hugo Korenhof. Enkele onderwerpen zijn de ‘drie-eenheid’ De Jong, RIOD en Het Koninkrijk, De Jong als geschiedschrijver van Nederlands-Indië en de opmerkelijke intense relatie tussen De Jong en de media.