Putten, de razzia en de herinnering 1998

       
Madelon de Keizer, Putten. De razzia en de herinnering

Ook verschenen als e-boek bij uitgeverij Fosfor

Duitse vertaling: Razzia in Putten. Verbrechen der Wehrmacht in einem niederländischen Dorf (Dittrich Verlag, Köln, 2001, übersetzt und bearbeitet von Stefan Häring)

Enkele uren nadat het verzet op de rijksweg Nijkerk-Putten een aanslag op een auto met Duitse militairen was gepleegd, legde op zondagochtend 1 oktober 1944 een regiment Wehrmacht-soldaten een ondoordringbaar kordon om Putten. Vanuit de wijde omgeving werden mannen, vrouwen en kinderen opgejaagd naar het dorpskern. Op maandag 2 oktober werden 660 mannen weggevoerd naar Duitse concentratiekampen als represaillemaatregel voor de onopgehelderde aanslag. Diezelfde avond gingen ruim honderd Puttense woningen in vlammen op. Na de bevrijding bleek nog geen tien procent van de mannen de ontbering in Duitsland te hebben overleefd.

De razzia in Putten is een unieke gebeurtenis in de Nederlandse bezettingsgeschiedenis. Toch is de afgelopen halve eeuw niet één serieuze historische studie over dit drama verschenen. In dit boek nodigt Madelon de Keizer de lezer uit te luisteren naar de stemmen die na de oorlog ieder op hun manier het verhaal van ‘Putten’ hebben verteld. Zij slaagt erin door te dringen in de ‘waarheid’ van Putten en het onderzoek naar onze bezettingsgeschiedenis met vele nieuwe gezichtspunten te verrijken