Met Marije Plomp – Een open zenuw 2010

EEN OPEN ZENUW is een geschiedenis, niet zozeer van de oorlog, maar van het veranderende beeld van die oorlog gedurende de laatste 25 jaar. In 48 bijdragen – waarvan der 11 over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië gaan – komen de belangrijkste nationale en internationale sociale en politieke ontwikkelingen aan bod die de Nederlandse herinnering aan de Tweede Wereldoorlog sinds 1989 hebben beïnvloed. Aan de hand van een groot aantal herinneringsplaatsen, zoals monumenten (het Indisch Huis), uitspraken (“Eerst mijn fiets terug”), films (De Overval), foto’s (de razzia op het Waterlooplein), kunstwerken (Armando’s Ladder) en uitlatingen als “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas” laat dit boek op overtuigende wijze zien hoezeer het verleden van de Duitse en Japanse bezetting nog steeds een open zenuw is.