Uitgaven

Een dure verplichting 1995

De essays in dit boek geven een beeld van leven en werk van dr. Loe de Jong. Niemand in Nederland heeft zozeer bijgedragen tot het levend houden van de herinnering aan oorlog en bezetting. Zijn omvangrijke geschiedschrijving Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog bereikte hoge oplagen en een brede lezerskring. Ook de door De Jong geschreven en gepresenteerde tv-serie De Bezetting droeg bij aan zijn bekendheid. In zes essays worden De Jong en zijn geschiedwerk besproken. Ze ...

Met Sofie Tates. Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940 (2004)

De Nederlandse cultuur in de eerste helft van de 20ste eeuw staat te boek als ‘provinciaals’ en sterk achtergebleven bij de omringende landen. Door de neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog kon het 19de eeuwse waardenpatroon in Nederland vrijwel ongeschonden tot 1940 voortbestaan. Pas na 1945 vond Nederland aansluiting bij de moderne Europese cultuur. Tenminste, zo luidt de gangbare opvatting. De bundel Moderniteit stelt hiertegenover dat de wortels van de moderne Nederlandse cultuur al in de eerste helft van de ...

Met Marije Plomp – Een open zenuw 2010

EEN OPEN ZENUW is een geschiedenis, niet zozeer van de oorlog, maar van het veranderende beeld van die oorlog gedurende de laatste 25 jaar. In 48 bijdragen - waarvan der 11 over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië gaan - komen de belangrijkste nationale en internationale sociale en politieke ontwikkelingen aan bod die de Nederlandse herinnering aan de Tweede Wereldoorlog sinds 1989 hebben beïnvloed. Aan de hand van een groot aantal herinneringsplaatsen, zoals monumenten (het Indisch Huis), uitspraken ("Eerst mijn ...

2008 Met Ismee Tames (ed.), Small Nations: Crisis en Conflict in the Twentieth Century (Zutphen Walburg Pers)
2007 Met Stephanie C. Roels (red.), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 (Zutphen Walburg Pers)
2006 Met Hans Blom, Lieve Gevers en Paul Luykx, Religie. Oorlog en geweld in de twintigste eeuw (Zutphen Walburg Pers)
2005 Met Ton Zwaan, Politiek geweld. Etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw (Zutphen Walburg Pers)
1994 Met M. Brinkman en M. van Rossem, Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994
(Bert Bakker Amsterdam)
1994 Met N.D.J. Barnouw en E. Somers (red.), Oorlogsdocumentatie ’40-’45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Walburg Pers Zutphen)
1993 Met M. Gruythuysen en R. Kramer, Het Parool. Vrij onverveerd 1940-1945. Inventaris van archief en documentatie (RIOD-uitgave Amsterdam)
1990 Met N.D.J. Barnouw en C. Touwen-Bouwsma (red.), Oorlogsdocumentatie ’40-’45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Walburg Pers Zutphen)
1989 Met N.D.J. Barnouw en G.P. van der Stroom (red.), Oorlogsdocumentatie ’40-’45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Walburg Pers Zutphen)
1985 Met N.D.J. Barnouw en G.P. van der Stroom (red.), 1940-1945. Onverwerkt verleden? Lezingen van het symposium georganiseerd door het RIOD, 7 en 8 mei 1985 (Hes Utrecht)
1980 Met E. Werkman en G.J. van Setten, Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de Wereldoorlog. (Bezige Bij Amsterdam)