Publicaties

In 1991 promoveerde ik aan de Universiteit van Leiden op een proefschrift over de geschiedenis van de illegale krant Het Parool. Ik schreef in de loop der jaren een aantal monografieën, schreef artikelen en werkte mee aan bundels met artikelen van anderen. Enkele daarvan zijn in binnen- en buitenland gepubliceerd. Een breed onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van Nederland 1900-1945 in internationaal vergelijkend verband resulteerde in een bundel met artikelen van verschillende auteurs over de moderniteit in Nederland, Moderniteit. In 2018 verscheen mijn biografie van de dichter Albert Verwey, als een meeuw op de golven (2018).