Historicus

Na mijn eindexamen gymnasium alfa aan het Libanon Lyceum in Rotterdam ging ik geschiedenis studeren aan het Gemeente Universiteit van Amsterdam, zoals de Universiteit van Amsterdam toen nog heette. Daarnaast studeerde ik Russisch en Ruslandkunde, vakken die in de Koude Oorlog van toen sterke urgentie hadden. Tijdens mijn studie al, na mijn kandidaatsexamen, ging ik lesgeven op een MAVO-school in Amsterdam en dat bleef ik doen tot de afronding van mijn studie met een doctoraalexamen geschiedenis in 1977.

Dat jaar stapte ik over naar de Lerarenopleiding Zuid-West Nederland in Delft, waar ik aankomende leraren geschiedenis opleidde.

In 1982 kwam ik als onderzoeker te werken op het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide Studies te Amsterdam. Ik specialiseerde mij in de Europese geschiedenis van de eerste helft van de 20ste eeuw, vooral in de periode 1930-1950.

In 1991 promoveerde ik aan de Universiteit van Leiden op een proefschrift over de geschiedenis van de illegale krant Het Parool. Ik schreef in de loop der jaren een aantal monografieën, schreef artikelen en werkte mee aan bundels met artikelen van anderen. Enkele daarvan zijn in binnen- en buitenland gepubliceerd.

Twee maal bracht ik een jaar door aan een universiteit in de VS. Direct na mijn promotie verbleef ik in Princeton waar ik als associate  werd op de geschiedenisafdeling van het Shelby Cullom Davis Center. In 2005-2006 was ik een half jaar Erasmus Scholar op de geschiedenisafdeling van Harvard University.

 

Allengs ging ik breder onderzoek doen naar de cultuurgeschiedenis van Nederland 1900-1945 in internationaal vergelijkend verband, wat resulteerde in een bundel met artikelen van verschillende auteurs over de moderniteit in Nederland, Moderniteit. In 2018 verscheen mijn biografie van de dichter Albert Verwey, Als een meeuw op de golven (2018).

 

 

 

Functies
2010-2013 hoofdredacteur e-journal Fascism (Brill)
2002-2013 senior onderzoeker NIOD
1982-2002 Wetenschappelijk medewerker NIOD
1970-1982 Docent geschiedenis

Studie
1991 Doctoraat Geschiedenis (cum laude) aan de Rijksuniversiteit van Leiden
1966-1977 Doctoraal Geschiedenis en Ruslandkunde (incl. Russische taal) aan de Universiteit van Amsterdam
1960-1966 Libanon Lyceum (gymnasium alpha) te Rotterdam

Benoemingen
2005 Erasmus Scholar Harvard University
1991-1992 Associate History Department Princeton University

Beurzen
2011 SNS Reaal Fonds (biografie van Albert Verwey)
2011 Coornhert Stichting (biografie van Albert Verwey)
2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (e journal Fascism)
2009 Fonds voor de Letteren (biografie van Albert Verwey)
2008 Stichting Media en Democratie (biografie van Frans Goedhart)
2008 Kitty van Vloten Stichting (biografie van Albert Verwey)
1991-1992 Fulbright reis- en verblijfsbeurs

Publicaties

Lezingen