Het Parool 1940-1945 1991

In Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in Oorlogstijd is voor de eerste maal de geschiedenis van een van de grootste Nederlandse verzetsbladen beschreven. Het Parool is gedurende de gehele bezettingstijd geregeld verschenen en riep onvermoeibaar op tot verzet tegen de Duitsers. Het voorzag in de toenemende behoefte aan achtergrondinformatie en commentaar op de lopende gebeurtenissen. Niet alleen de inhoud van Het Parool komt in deze studie aan bod, maar ook de Parool-organisatie, die in een groot deel van het land zijn publicaties wist te verspreiden. Uitvoerig wordt ingegaan op de biografische achtergrond van prominente redacteuren als Frans Goedhart, Koos Vorrink, Wiarda Beckman en G.J. van Heuven Goedhart. Niet minder aandacht is besteed aan het lot van de velen die om hun werk voor Het Parool werden gearresteerd en omkwamen.