Frans Goedhart, journalist en politicus (1904-1990) 2012

Felle conflicten en grote controverses kenmerken het leven van de markante Nederlandse journalist en politicus Frans Goedhart. Geboren in het decennium voor de Eerste Wereldoorlog en overleden enkele maanden na de val van de Muur omspant zijn leven bijna de hele twintigste eeuw. Een belangrijk deel van die tijd is hij ongekend politiek actief waarbij hij alle politieke uitdagingen van zijn tijd het hoofd biedt in woord en geschrift – en vaak op scherpe en humoristische wijze.
Deze biografie is het levensverhaal van een onbegrepen held, wiens taaie vasthoudendheid als behoudzucht, en scherpe observaties als uitingen van blinde obsessie werden geïnterpreteerd. Een man die zich aan niets en niemand iets gelegen liet liggen en die stond voor zijn opvattingen. Deze onthullende biografie biedt een nieuwe en verrassende blik op hoe een groot Nederlands politicus en journalist worstelde met de machten van zijn tijd, niet alleen voor en in de oorlog, maar ook nadien: in de Raad van Europa, via het door de CIA gesubsidieerde Radio Free Europe en als Tweede Kamerlid, dat in 1970 dramatisch afscheid nam van de sociaaldemocratie.