Uitgaven

Met Marije Plomp – Een open zenuw 2010

Met Marije Plomp – Een open zenuw 2010

EEN OPEN ZENUW is een geschiedenis, niet zozeer van de oorlog, maar van het veranderende beeld van die oorlog gedurende de laatste 25 jaar. In 48 bijdragen – waarvan der 11 over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië gaan – komen de belangrijkste nationale en internationale sociale en politieke ontwikkelingen aan bod die de Nederlandse herinnering aan de Tweede Wereldoorlog sinds 1989 hebben beïnvloed. Aan de hand van een groot aantal herinneringsplaatsen, zoals monumenten (het Indisch […]

Read More →

Met Sofie Tates. Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940 (2004)

Met Sofie Tates. Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940 (2004)

De Nederlandse cultuur in de eerste helft van de 20ste eeuw staat te boek als ‘provinciaals’ en sterk achtergebleven bij de omringende landen. Door de neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog kon het 19de eeuwse waardenpatroon in Nederland vrijwel ongeschonden tot 1940 voortbestaan. Pas na 1945 vond Nederland aansluiting bij de moderne Europese cultuur. Tenminste, zo luidt de gangbare opvatting. De bundel Moderniteit stelt hiertegenover dat de wortels van de moderne Nederlandse cultuur al in de […]

Read More →

Een dure verplichting 1995

Een dure verplichting 1995

De essays in dit boek geven een beeld van leven en werk van dr. Loe de Jong. Niemand in Nederland heeft zozeer bijgedragen tot het levend houden van de herinnering aan oorlog en bezetting. Zijn omvangrijke geschiedschrijving Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog bereikte hoge oplagen en een brede lezerskring. Ook de door De Jong geschreven en gepresenteerde tv-serie De Bezetting droeg bij aan zijn bekendheid. In zes essays worden De Jong en […]

Read More →